Find din nye revisor eller bogholder online

Find din nye revisor eller bogholder online

Inden for enhver gren af erhvervslivet, er revisorer og bogholdere vigtige spillere, når det handler om virksomheders økonomi. Det, at der tilsyneladende findes flere kategorier af regnskabskyndige aktører, kan dog godt give anledning til forvirring. I det følgende kan du læse om revisorer og bogholdere, og hvad deres respektive roller er i virksomheden.

Revisor eller bogholder – hvad er forskellen?

Revisorer og bogholdere er, på trods af at de arbejder inden for samme branche og fagligt er tæt beslægtede, ikke at sammenligne. Der er tale om to forskellige uddannelser, og forskellige arbejdsopgaver. En bogholder er en regnskabsmedarbejder, som fokuserer på at afstemme og balancere virksomhedens økonomiske regnskab i det daglige.

Revisoren vil typisk være den, som godkender regnskabet på årlig basis, og giver det en såkaldt revisorpåtegning. På baggrund af regnskabet udarbejder revisoren en såkaldt årsrapport, som indsendes til Skat sammen med virksomhedens regnskab. Samtidig kan denne årsrapport bruges til at gøre virksomhedens drift og økonomiske tilstand transparent over for aktionærer og andre interessenter.

Foruden udarbejdelse af regnskab, vil bogholderen også tage sig af andre daglige opgaver, som bærer præg af rutine, som for eksempel bogføring af bilag (kvitteringer, regninger, fakturaer osv.), udbetaling af løn og honorarer samt indberetning af moms. Revisoren vil der imod have overblikket og ekspertisen til at rådgive virksomhedens indehaver eller andre ansvarshavende om eventuelle ændringer i virksomhedens konstruktion, og vejlede ved eksempelvis oprettelse af selskaber samt rådgive i spørgsmål, som hidrører fra virksomhedens skatteforhold.

Som en virksomhed af en vis størrelse har du således brug for såvel bogholder som revisor, hvis du ønsker at have styr på virksomhedens finanser til ethvert tidspunkt. Hvis du ønsker at finde en revisor eller bogholder – eventuelt begge dele samlet i et konsulenthus – kan du med fordel besøge Din Lokale Revisor og få anvist dygtige og erfarne fagfolk. Læs mere på https://lokalerevisorer.dk